PÁLYÁZAT

Nemzetközi Mentorprogram felvétel

Kategória: szakmai Határidő: 2021-07-16
2021-06-17

A Pécsi Tudományegyetem, Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (PTE EHÖK) és a Nemzetközi Igazgatóság (PTE NI)felvételt hirdet nemzetközi mentori szerep betöltésére a 2021/2022-es tanévre

Kedves Hallgatók,

A PTE EHÖK Nemzetközi Mentorprogram felvételt hirdet az egyetemre érkező elsőéves hallgatók integrációs, kortárs segítői feladatellátására a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2021. július 16. 17:00 (péntek)

A jelentkezés benyújtásának módja: elektronikusan, önéletrajz és motivációs levél megküldésével angol nyelven a mentorprogram.ehok@pte.hu e-mail címre.

A jelentkezést követően minden jelentkező visszaigazoló e-mailt kap.

Amennyiben bármilyen kérdésetek van, írjatok a kovacs.boglarka@pte.hu e-mail címre!

Sikeres pályázást kívánunk!

Ellátandó feladat

 •          A mentor azonos intézményben tanuló felsőbb éves hallgató, aki segíti a rábízott külföldi diák felsőoktatási integrációját
 •          A mentor felveszi a kapcsolatot a rábízott külföldi diákkal annak Magyarországra való megérkezését megelőzően, amennyiben szükséges, segít neki az albérletkeresésben, kollégiumi ügyintézésben.
 •          A diák megérkezését követően folyamatosan kapcsolatot tart vele, tájékoztatja az aktuális intézményi pályázatokról, ösztöndíjakról, az intézményi tanulmányi rendszerről, valamint segíti a diákéletbe való bekapcsolódását.
 •          Amennyiben a külföldi diák igényli, úgy a mentor segítséget nyújt adminisztrációs ügyek intézésében.
 •          A mentorok feladataikat párokban látják el, csoportosan egyszerre maximum 20 fővel foglalkozhatnak, mely feladat ellátása ellentételezéseként juttatás illeti meg.
 •          A felvételt nyert mentorok egy tanévre vállalják mentori tevékenységüket, mely időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük.
 •          A mentor vállalja, hogy a mentorált hallgatókkal kapcsolatos, saját felelősségi körben nem rendezhető ügyeket továbbítja Kovács Boglárka, mentorprogramért felelős koordinátor irányába.
 •          A mentor vállalja, hogy megbízása idején folyamatosan kapcsolatot tart a mentorprogramért felelős koordinátorral, és a munkájához tartozó adminisztrációs feladatokat maradéktalanul teljesíti, munkájáról írásbeli beszámolót készít.
 •          A mentor vállalja, hogy legjobb tudásának megfelelően, aktívan részt vesz az EHÖK által szervezett mentori kompetenciákat fejlesztő felkészítő képzésen.

Pályázati feltételek

 •          Mentornak jelentkezhet minden olyan nappali tagozatos hallgató, aki alapszakon nem az első tanévét kezdi a felsőoktatásban 2021/2022-es tanévben.
 •          A PTE Nemzetközi Mentorprogram munkanyelve angol, így a legalább középszintű angol nyelvtudás a jelentkezés kritériumát képezi.
 •          A jelentkezők vállalják, hogy amennyiben a mentorfelvételt sikeresen teljesítik, elvégzik a mentorhálózat által a járványügyi helyzet alakulásától függően online vagy személyes jelenléttel biztosított tréninget, mely mentori munkájukat hivatott segíteni, illetve arra nyújt felkészítést.
 •          Önéletrajz és motivációs levél megküldése angol nyelven a mentorprogram.ehok@pte.hu címre a pályázati felhívásban jelzett határidőig.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje

 •          2021. július 22-ig minden jelentkező visszaigazolást kap arról, hogy jelentkezése a mentorprogram vezetése által milyen bírálatban részesült, melyet amennyiben indokolt, online interjú követ.
 •          A sikeres elbíráslásban részesülő pályázók számára mentor tréning kerül megszervezésre 2021 augusztus hónapban. A tréning sikeres teljeseítését követően zárul a mentorfelvételi eljárás.