PÁLYÁZAT
PTE MIK HÖK Elnökválasztás pályázat

PTE MIK HÖK Elnökválasztás pályázat

Kategória: szakmai Határidő: 1970-02-01
2018-02-02

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írom ki a

 

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat

2018. évi elnökválasztását

 

 1. A részönkormányzat elnökét és a hallgatói képviselőket – titkos és közvetlen szavazással a kar hallgatói választják. A választáson minden, az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és választható. – (PTE SZMSZ 43. sz. mell.) 54. § (1)
 2. Az elnök és az általános alelnök mandátuma 2 évig, az elnöki megbízottak, a PTE EHÖK Alapszabály XI. fejezetében nevesített egyéb megbízottak, valamint a hallgatói képviselők mandátuma 1 évre szól. Az elnök mandátumának megszűnésével – a hallgatói képviselők kivételével – a részönkormányzat választott és megbízott tagjainak mandátuma egyidejűleg megszűnik. - 54. § (2)
 3. A választások lebonyolításának tisztaságáért, valamint annak jogszerűségéért a Központi Választási Bizottság felel. - 54. § (3)
 4. A választáson való indulás feltétele érvényes pályázat benyújtása. A pályázatokat az EHÖK elnökénél kell benyújtani - 56. § (2)
 5. A pályázatnak tartalmaznia kell -56. § (3)
  1. jelentkezési lapot,
  2. a jelölt önéletrajzát,
  3. a jelölt választási programtervét,
  4. a jelölt motivációs levelét,
  5. 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,
  6. a pályázó a pályázata minden oldalát aláírásával hitelesíti.
 6. Az elnökválasztás során beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy elutasításáról a formai követelmények alapján a Központi Választási Bizottság dönt. Az (5). pontban meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. -56. § (4)
 7. A benyújtott érvényes pályázatok nyilvánosak, azokat a részönkormányzatok kötelesek honlapjukon közzétenni, vagy a megismerés lehetőségét egyéb úton biztosítani. -56. § (5)
 8. A választáson csak arra a jelöltre lehet szavazni, aki a választásokra történő jelentkezési határidőn belül az EHÖK elnökénél érvényes pályázatot nyújtott be, és az ajánlási időszakban az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói létszám legalább 3%-ának megfelelő mértékű írásbeli ajánlást szerzett. - 56. § (6)
 9. Minden hallgató csak 1 jelöltet ajánlhat érvényesen. Amennyiben egy hallgató több jelöltet ajánl, úgy összes ajánlása érvénytelenné válik. - 56. § (11)
 10. Az ajánlások hitelességét a Központi Választási Bizottság ellenőrzi. A Központi Választási Bizottság elutasítja azon jelöltek pályázatát, akik a PTE SZMSZ 43. sz. mell. 56. § (6) bekezdésében meghatározott számú ajánlást nem szerezték meg, továbbá akik nem teljesítik a pályázati kiírásban, vagy az EHÖK Alapszabályban megjelölt feltételeket. - 56. § (12)
 11. A kampányidőszak alatt a jelöltek kötelesek nyilvános vitafórumot tartani, melynek szabályait a felek megállapodása alapján a Központi Választási Bizottság készíti el. Elleninduló hiányában a jelölt programismertető fórumot köteles tartani. - 57. §
 12. A kampányidőszak lezárását követően kerül sor a választásra, melynek során a választásra jogosult hallgatók közvetlenül és titkosan szavaznak. A szavazás kezdőnapjának 0. órájától a szavazás befejezéséig kampánycsend van. A választás addig tart, amíg az adott kar teljes idejű nappali képzésben résztvevő hallgatóinak legalább 25 százaléka azon igazoltan részt vett, de legalább 3 munkanapig. - 58. § (1)
 13. A pályázatokat kizárólag személyesen lehet benyújtani, melynek helye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. EHÖK Iroda
 14. A pályázat benyújtására vonatkozó időszak: 2018. február 5. 10:00 – 2018. február 9. 14:00 (az EHÖK Iroda nyitvatartási idejében)
 15. A jelölési (ajánlási) időszak 2018. február 9. (péntek) 16:00 órakor kezdődik és 2018. február 16. (péntek) 12:00-ig tart.
 16. A kampányidőszak 2018. február 9. (péntek) 16:00 órakor kezdődik és 2018. február 25. (vasárnap) 23:59-ig tart.
 17. A vitafórum, illetve egy induló esetében a programismertető fórum tervezett időpontja: 2018. február. 23.
 18. A választás kezdete: 2018. február 26.
 19. Valamennyi további eset kapcsán a PTE EHÖK Alapszabályában foglaltak az irányadóak. (PTE SZMSZ 43. sz. melléklet)

 

Pécs, 2018. február 3.                                                                  

 

Takács Gyula s.k

Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

elnök