PÁLYÁZAT
Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

Kategória: szociális Határidő: 2020-01-31
2019-08-21

Pályázati Kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban: szakbizottság) a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendkívüli szociális támogatás elnyerésére.

• A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével.
• Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet a az EHÖK szakbizottságához kell eljuttatni, amely azt a meghatározott és közzétett elvek alapján bírálja el.

A pályázatot a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül kell kitölteni, majd a kinyomtatott kérvényt aláírva, az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumok csatolásával kell eljuttatni az EHÖK Ügyfélszolgálatára személyesen vagy postai úton.


A pályázat beérkezési határideje:
2020. január 31.

(Végzős hallgatók esetén a hallgatói jogviszony megszűnését megelőző nap)


A pályázatot kérjük az EHÖK Ügyfélszolgálatán leadni, vagy postai úton elküldeni a PTE EHÖK Ügyfélszolgálat címére (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.).

A borítékra kérjük írják rá: Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat.

Késve leadott, hiányos, illetve a nem hatályos űrlapon leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

A pályázatok bírálása folyamatosan történik a pályázati időszak alatt.

A pályázaton kizárólag 2019. szeptember 1. napját követő rendkívüli körülmények szerepelhetnek, melyek az adott félévrendszeres szociális ösztöndíj során NEM kerültek figyelembe vételre!

Kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot és a tájékoztató rendelkezéseit!

Pécs, 2019. augusztus 21.

sk. Koczka Viktor
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottság