PÁLYÁZAT
Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás

Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás

Kategória: szociális Határidő: 2019-09-12
2019-08-21

Pályázati Kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban PEB) a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet a jelen Szabályzat 2/2. számú mellékletét képező űrlapon kell az EHÖK szakbizottsága által a pályázati kiírásban meghatározott módon és határideig benyújtani, amely határidőt az EHÖK szakbizottsága a benyújtási határidőt legalább 15 nappal megelőzően közzétesz. A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza. A beérkezett pályázatokat az EHÖK szakbizottsága az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja el. [TJSZ. 20. § (6)-(7)]

A pályázatokat elektronikusan 2019. augusztus 29. 12:00 óra és 2019. szeptember 11. 12:00 óra között lehetséges benyújtani a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumokat a jelentkezés érvényesítéséhez a szükséges papíralapú mellékletekkel együtt el kell juttatni az EHÖK Ügyfélszolgálatára!

FONTOS, hogy az Ügyintézés / Kérvények / Leadott kérvények menüpontban, a kérvény sorában található plusz jelre kattintva NE a "Megtekint" gombra kattintva, hanem a "Nyomtatvány letöltés pdf-ként" lehetőséget választva nyomtassátok ki kérvényeteket!

Dokumentumok beérkezési határideje:
2019. szeptember 12. (csütörtök) 15:00 óra

Postai feladás esetén vegye figyelembe a postázás idejét!
A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni!
Postára adási határidő: 2019. szeptember 9. (hétfő) (elsőbbségivel)

Postai cím:
PTE EHÖK
7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.
(Postai feladás esetén a borítékra írja rá: "Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat"!)

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki
a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy
b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g]

Alaptámogatás

Erre irányuló kérelem esetén (az elektronikus pályázati űrlapon jelölve) alaptámogatásra jogosult hallgató, aki
a) az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít, és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá
b) a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzet / halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló/ gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár elérte. [TJSZ. 19. § (1)-(2) és 20. § (3)-(4)]

Az elektronikus pályázati űrlap elérhető a www.neptun.pte.hu címen az ügyintézés, kérvények menüpont alatt.
Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót, mely a http://pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok oldalon érhető el.

Az elektronikus pályázat véglegesítését követően a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer által generált, a leadott kérvények menüpont alatt megtalálható adatlapot aláírást követően a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt kérjük az EHÖK Ügyfélszolgálaton leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre: 7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaihoz vagy írjon a palyazatok.ehok@pte.hu címre!


Pécs, 2019. augusztus 21.


sk. Koczka Viktor
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottság